Plain Love - 情濃大地

Ching Nung Daai Dei / Qing Nong Da Di
亞彩〈周海媚〉自幼被賣給大地主關學儒〈關海山〉四子為童養媳,受盡欺凌,惟慶幸遇上關次子天蔭〈張兆輝〉,彼此情投意合,奈何鴛鴦美夢難圓,二人關係迂回曲折。彩與樹根〈羅嘉良〉在錯綜複雜的情況下結成夫婦,彩苦心經營,夫婦關係方漸進。旱災至,彩、根一家離鄉別井,二人感情又遭波折。彩、根決定重返故鄉,齊心合力面對困難。當一切穩定下來時,根卻被充軍,留下彩在鄉間。彩以堅毅不屈的精神,默默耕耘,等候根重回。彩守候半生,但當根再次出現時,彼此竟成陌路人……
Genre:
Romance
Stars:
Gallen Lo, Kathy Chow, Eddie Cheung, Kwan Hoi San, Wilson Tsui, Florence Kwok, Lau Kong
Times:
20 Episodes
Release:
03 April 1995
Production company(s):
TVB