Sleepless Fashion - 與時尚同居

Yu Shi Shang Tong Ju
《与时尚同居》讲述了某杂志副主编周小辉(周渝民饰),才华横溢却因太过张扬遭受上司(谭咏麟饰)忌讳,被耍手段解雇后,周小辉召集了一帮全被失败附体的衰人,组成了一个看似乌合之众的新团队,在屡遭啼笑皆非、阴差阳错的乌龙失败之后,他们最终实现了各自的梦想……
Genre:
Romance, Comedy
Stars:
Vivian Hsu, Vic Zhou, Alan Tam, Kimi Qiao, Xiao Yang, Wang Taili, Lam Suet, Fang Ran, Chun Xiao, Izumi Liu
Director:
Yin Lichuan
Times:
90 mins
Release:
October 21, 2011